2008 ஆம் ஆண்டு தேசிய மட்டத்தில் கால் இறுதிவரை முன்னேறிய 19 வயதுப் பிரிவு உதைபந்தாட்ட அணி

கோட்ட மட்ட பாடசாலைகளிற்கு இடையிலான உதைபந்தாட்ட போட்டியில் 15,17 வயதுப்பிரிவு ஆண்கள் அணியினர் முதலாம் இடத்தினைத் தொடர்ந்தும் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளனர். பயிற்றுனராக இ.காண்டீபன் செயற்பட்டு வருகின்றார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *