STAFF

Our Principal : Mr. N.Ketheeswaran

 

Deputy Principal : Mr. S.Mathivathanan

 

Our Principal & Teachers

 

 

STAFF LIST-2009
Principal Mr.Nagalingam Ketheeswaran B.A,Dip.in.Ed
Deputy Principal Mr.Subramanium Mathivathanan B.Com,Dip.in.Ed
Vice Principal Mrs.Shanthi Amirthalingam Sp.Trd(English)
Sectional Head(Primary) Mrs.Uruththiradevi Vijayaratnam Trd.Pri,B.A,Dip.in.Ed
Sectional Head(A/L) Mr.Ratneswara Iyar Pirathapan Sp.Trd
Prefect Of Games Mr.Chinniah Subaskaran Dip.in.Teach
Academic Staffs : Miss.Sakunthaladevi Subarmaniam B.A,Dip.in.Ed
Mrs.Mohanaranji Shanmukanathan B.Com,Dip.in.Ed
Mrs.Shanthini Uthayakumar B.A(Hons), Dip.in.Ed
Mrs.Thayagowri Ananthakumar B.Com,Dip.in.Ed
Mr.Sankarappilai Kirupakaran B.A(Hons), Dip.in.Ed
Mr.Kumaravelu Yasotharan B.B.A
Mr.Mayilvaganam Mahendran Sp.Trd(Agri),B.A, Dip.in.Ed,M.A
Mrs.Selvarani Selvarajah Sp.Trd(Music)
Mrs.Kirubajini AntonyBenadict Sp.Trd(Christ)
Mrs.Kalaijarasi Ellango Sp.Trd(Pri),B.A
Mrs.Sivani Velmurugu Sp.Trd(Pri)
Mr.Kanapathy Kantharajah Sp.Trd(Maths),BSc
Mr.S.Ahilan Sp.Trd(Maths), B.A(Dip.in.Ed)
Mrs.Jeyavani Thillanathan Sp.Trd(Pri)
Mrs.Sivajini Vijayasangar B.A,Dip.in.Ed
Mrs.Anushiya Kamalakannan B.A(Hons)
Mrs.Vashuki Harikaran Dip.in.Teach(Sc)
Miss.Sharmillah Pathmanathan Sp.Trd(pri)B.A(Hons),Dip in Ed
Mr. Ponnuthurai Vijayakumar Sp.Trd(Art), B.A,Dip.in.Ed
Mr. T.Pakeeswaran Dip.in.Teach(Phy.Ed)
Mr.Krishnamoorthy Suthakaran Dip.in.Teach(Sc)
Mr. Arulampalam EdwinSumanthiran Dip.in.Teach(Sc),B.A
Miss.Subajini Balasingam Dip.in.Teach(Libr)
Miss.Suseepa Selvarajah Dip.in.Teach(Sp.Ed)
Mr.M.Kabilan Dip.in.Teach(Pri)
Mrs.K.M.Thavalingam Sp.Trd(Pri)
Mrs.M.Ganesalingam Sp.Trd(Dance)
Mr.S.Nanthan B.A(Hons), Dip.in.Ed,M.A
Miss.J.Roshani Asst.teacher
Mr.P.Siritharan  B.A(Hons), Dip.in.Ed
Mrs.Nalayini Sanjeepan       Sp.Trd(Eng)
Mr.K.Arunthavanesan Sp.Trd(Pri)
Mrs.Rahini Umasangar Sp.Trd(Pri)
Mrs.T.Ahilaloganagaham    B.A(Dip.Ed)